دبیرستان دوره اول متوسطه

مفاخر

با دبیران مدارس نمونه و تیزهوشان