دبیران

جناب آقای روح الله تقوایی

 • دبیر محترم مدارس شاهد، نمونه، رسولیان و خاتم الانبیاء
 • استاد دانشگاه علوم قرآنی میبد
 • سرداور مسابقات قرآنی کشوری
 • دارای چندین مقام اولی قرآن در مسابقات کشور
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

جناب آقای جعفرانتظاری زارچ

 • سرگروه درس علوم اجتماعی استان
 • دبیرشاغل در مدارس تیزهوشان، نمونه و شاهد
 • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

جناب آقای رضا طرقی اردکان

 • دبیر مدارس تیزهوشان، شاهد و نمونه
 • کارشناس ریاضی

جاب آقای امیر احمدی

 • سرگروه هنر استان
 • استاد موسیقی
 • کارشناسی ارشد موسیقی

جناب آقای احمد بابایی

 • دبیر مدارس تیزهوشان، امام حسین (ع) و شاهد
 • کارشناس علوم تجربی

جناب آقای محمد کاظم رامشک

 • دبیر علوم تجربی مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد